IMG_1565

IMG_1570

Arbetet är nu i full gång med fasadrenovingen och tillbyggnaden av vår kontorsfastighet på Jungmansgatan 3. Fastigheten kommer att byggas till med ca 1000 kvm lager samt en mindre del kontor.

Ombyggnation Doppingen 2

Ombyggnation Doppingen 1

Nu har vi börat renovera trapphusen på Albrektsvägen 106. Väggar och räcken målas om arbetet väntas vara klart de närmsta veckorna. Bild på trapphus innan ommålning nedan till vänster efter ommålning till höger.

Albrektsvägen 106A trapphus före ommålningAlbrektsvägen 106A trapphus efter ommålning

Nova Fastighetsförvaltning har förvärvat fastigheten Jakthunden 6 belägen på Enebygatan 10 i Norrköping. Fastigheten på 1432 kvm består av 24 lägenheter. Nova tillträdde fastigheten 5:e september.

Nu har vi flyttat kontoret till ny adress. Nova Fastighetsförvaltning flyttar tillbaks till kvarteret Nunnan där företaget bildades 1980. Den nya besöksadressen är Saltängsggatan 33 och ligger vid korsningen Saltängsgatan och Packhusgatan (hamnbron).

Vi har nu påbörjat en omfattande yttre renovering av våra fastigheter på Skarphagsgatan 5-11, 13-19 samt 21-27. Fastigheterna kommer att genomgå renovering av fasad och sockel, byte av fönster och fönsterdörrar, renovering av balkonger och räcken, byte av yttertak samt byte av nedgågna entreépartier. Arbetet beräknas vara klart runt årsskiftet
Intresseanmälan

Letar du bostad? Fyll i vårt formulär. Felanmälan

Ring in din anmälan på 011-10 13 52, eller använd webbformuläret. Vid akut felanmälan efter kontorstid, ring 011-10 13 91.