Nu har vi flyttat kontoret till ny adress. Nova Fastighetsförvaltning flyttar tillbaks till kvarteret Nunnan där företaget bildades 1980. Den nya besöksadressen är Saltängsggatan 33 och ligger vid korsningen Saltängsgatan och Packhusgatan (hamnbron).

Vi har nu påbörjat en omfattande yttre renovering av våra fastigheter på Skarphagsgatan 5-11, 13-19 samt 21-27. Fastigheterna kommer att genomgå renovering av fasad och sockel, byte av fönster och fönsterdörrar, renovering av balkonger och räcken, byte av yttertak samt byte av nedgågna entreépartier. Arbetet beräknas vara klart runt årsskiftet
Intresseanmälan
Letar du bostad? Fyll i vårt formulär. Felanmälan
Ring in din anmälan på 011-10 13 52, eller använd webbformuläret. Vid akut felanmälan efter kontorstid, ring
011-10 13 91.