Blixholmsvägen 10, lager

Slottshagen 1:3
Lager
Område: Slottshagen
Yta: 8000 kvm
 

Kallager bestående av två st lagerbyggnader på 4000 kvm vardera. Varje byggnad har två stora portar. Lediga kontorslokaler finns ca 300 m från objektet på Jungmansgatan 1.