Uppsägning

Uppsägning

 

Följande gäller vid uppsägning av din lägenhet:

 

Endast skriftlig uppsägning gäller. 

 

Uppsägningsklausulen på baksidan av ditt hyreskontrakt fylls i och signeras. Om ni står två på hyreskontraktet skall båda skriva under uppsägningen för att den skall gälla.

 

Kontraktet skickas sedan in med post till:

Nova Fastighetsförvaltning AB

Box 602

601 14 Norrköping.

 

Du kan också skriva ett brev där det står att du vill säga upp din lägenhet, där du anger lägenhetsnummer och adress samt att du signerar uppsägningen längst ner med din underskrift och datum. I båda fallen skall kontaktuppgifter inkluderas så att vi får tag på dig via mail och telefon. 

 

Uppsägningsdatumet utgår från när din skriftliga uppsägning är poststämplad. 

 

Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatum.

 

Vi gör inga undantag från tremånadersregeln. 

 

I praktiken innebär det att om du till exempel säger upp din lägenhet den 31 januari har du kvar lägenheten till och med den 30 april. 

 

Glöm inte att säga upp din parkeringsplats eller garage i samband med att du säger upp din lägenhet.