Nova Fastighetsförvaltning AB    011 – 47 08 000     novafastighet@novafastighet.se      Box 602     601 14 Norrköping