Hydraulvägen 15, industri och kontor

Sanden 2

Industri och kontor

Område: Åby

Yta: 1800 kvm

Industrilokal med kontor, omklädnadsdel och uppställningsytor.

Nova Fastighetsförvaltning AB    011 – 47 08 000     novafastighet@novafastighet.se      Box 602     601 14 Norrköping