Hydraulvägen 15, industri och kontor

Sanden 2

Industri och kontor

Område: Åby

Yta: 1800 kvm

Industrilokal med kontor, omklädnadsdel och uppställningsytor.