Hyresgästinfo

Här har vi samlat information om ditt boende hos oss.

Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se även till att krukor och blomlådor har fat och tänk på att inte övervattna så att det rinner ner till grannar under dig. 

Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av os och brandrisk.

Cyklar hänvisas till cykelställ ute eller till befintliga cykelrum. Det får ej förekomma cyklar i trapphuset. Vid eventuell förekomst, flyttas cykeln omedelbart ut på gården.

En av de första sakerna du ska skaffa dig när du flyttar till en lägenhet är en  hemförsäkring. Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet.

Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, vattenskada eller något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig. Vår fastighetsförsäkring täcker inte din egendom.

Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen och hundar ska vara kopplade utomhus. Du ansvarar även för att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheterna (särskilt viktigt vid barnens lekplatser). Använd alltid avföringspåse.

Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Tänk på att spela för dig själv inte för dina grannar. En bas kan höras i hela huset. Hörlurar är att rekommendera.

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller balkong. 

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten så som trapphus, hiss, källare och tvättstuga. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

För att undvika problem i Miljörum och sopnedkast, ta för vana att alltid knyta ihop soppåsen innan du slänger den. För allas trevnad ställ aldrig soppåsen utanför din lägenhetsdörr.

I de allmänna vind- och källargångarna får det inte placeras möbler eller sopor. Gångarna skall hållas rena och utrymningsbara.

Vi hänvisar till återvinningsstationer eller egna förråd.

Visa hänsyn gentemot dina grannar kvällstid från och med kl. 22.00–07.00 genom att tänka på följande nedan:

  • Anpassa volymen på din tv, radio, dator eller stereo så att du inte stör kringboende. Tänk även på volymen om du spelar musikinstrument.
  • Behöver du borra och spika i väggen får inte detta förekomma efter kl. 20.00.
  • Undvik att gå med hårda skor inomhus och att smälla med dörrar eller dylikt, eftersom detta är ljud som fortplantar sig i golv och väggar.
  • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt blir störande.
  • Ska du ha fest, informera gärna dina grannar i god tid innan. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
  • Försök att undvika att mellan kl. 23.00 och 06.00 tappa upp badvatten eller tömma stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten. 

Trapphuset är en viktig utrymningsväg, en brand där kan få svåra konsekvenser. Av  brandsäkerhetsskäl måste trapphuset därför hållas rent från brännbart material som kan börja brinna till exempel barnvagnar, skor, pulkor och dörrmattor med mera. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även  ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. 

För allas trivsel är det viktigt att städpersonalen har en bra arbetsmiljö och kan utföra ett bra arbete i trapphuset. 

Information som berör dig som hyresgäst sätts upp bredvid eller under entré tavlan. Här får endast information från Nova Fastighetsförvaltning sättas upp.

Att bo i ett flerfamiljshus ställer krav på dig och dina grannar, men innebär även möjligheter till trivsel och gemenskap.

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme där alla ska trivas och ta ett ansvar för att det är rent och snyggt. Använd städmaterial som finns i tvättstugan. Vid problem med maskiner eller annat materiel felanmäl snarast. Lika viktigt är att hålla den tvättid man bokat och självklart inte ta någon annans tid. Det finns många som är allergiska, därför är det inte tillåtet att röka i, eller ta med sig husdjur till tvättstugan. 

Vi hänvisar till våra tvättstugeregler, bokningsregler och tvättider som finns i respektive tvättstuga.

Borttappat tvättlås respektive nyckel debiteras hyresgästen. 

Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna  plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera  fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster.  

Är något trasigt, felanmäl så att felet kan åtgärdas.