KONTAKT

Nova Fastighetsförvaltning AB 
011 – 47 08 000 

Postadress Box 602

601 14 Norrköping

Henrik Wirström
Bostäder & kommersiella lokaler

Telefon: 011 – 47 08 001

 

Patrick Wirström
Kommersiella lokaler

Telefon: 011 – 47 08 002

 

Lotta Hjort
Bostäder

Telefon: 011 – 47 08 003