Om oss

Nova Fastighetsförvaltning startade sin fastighetsrörelse 1980 efter affärsidén att bygga upp ett attraktivt fastighetsbestånd på strategiskt lämpliga platser i Norrköping.

Idén har visat sig vara lyckosam och idag kan Nova Fastighetsförvaltning redovisa en solid fastighetsrörelse bestående av bostäder, kontor, lager och industrilokaler.

Bostäderna finns primärt i stadsdelarna Oxelbergen, Söder, Skarphagen och Haga i Norrköping. Lager och industrilokalerna i staden är belägna i områdena Ingelsta, Saltängen och Slottshagen. Fastighetsbeståndet utgörs idag av ca 25 000 kvm bostäder, 3 000 kvm kontor och ca 90 000 kvm lager och industrilokaler.