Vi har nöjet att välkomna Sodexo till nya ändamålsenliga lokaler.

Sodexo AB på Jungmansgatan 1

 

2016-11-01 tar Sodexo över försörjningen av förbrukningsmaterial till sjukvården inom Region Östergötland. Region Östergötland arbetar aktivt med att förbättra och optimera materialförsörjningsprocessen inom regionen och söker finna den optimala lagerhållningen av förbrukningsartiklar för respektive verksamhet. Detta ställer stora krav på Sodexos centraldepå på Jungmansgatan 1 där lagerhållningen primärt ska hållas vilket innebär att leveranssäkerheten är ytterst viktig för att säkerställa vårdens behov.

Under slutet av 2016 kommer Sodexos regionkontor att flytta från Risängen till de nya lokalerna på Jungmansgatan. Lokalerna är därför anpassade både för en lagerverksamhet för sterila och höggradigt rena produkter, men även för kontorspersonal, servicetekniker osv.

Uthyrningen avser ett längre hyresavtal på ca 4 000 m2.